NORGES BESTE "ALT I ETT"

INFORMASJONSPAKKE

 Selskapsverdi vurderinger 

Markedsanalyser  |  Konkurrentanalyser  |  Bransjeanalyser

Markedsseleksjon  |  Adresse- og ringelister  |  Epost lister  |  Spesiallister

Styre CV’er  |  Styrescore analyse  |  Management CV ledere  |  Styreinformasjon  |  Styrekandidater

Kontantstrømanalyser  |  Kredittrating  |  Betalingsanmerkninger  |  Bankscore  |  Revisoranmerkninger

Konkursvarsling  |  Alarmfunksjoner  |  Kunngjøringer  |  Styreovervåking

Send nyhetsbrev  |  Send pressemeldinger  |  Tilgang Sverige

Aksjonærregister  |  Aksjonærsøk

HVEM ER DU? 

Daglig leder
 • Markedsanalyser
 • Investorsøk

 • Partnersøk

 • Styrekandidatsøk

 • Styre CV og Styrescore

 • Selskapsverdi analyse

 • Tilgang Sverige

Økonomi - regnskap
 • Kredittrating

 • Betalingsanmerkninger

 • Bankscore

 • Kontantstrømanalyse

 • Revisoranmerkninger

 • Konkursvarsling

 • Kunngjøringer

Marked - salg
 • Markedsanalyser

 • Konkurrentanalyser

 • Markedsseleksjon

 • Arbeids- og salgslister

 • Send pressemeldinger

 • Send nyhetsbrev

 • Tilgang Sverige

Bank - finans
 • Bankscore

 • Kontantstrømanalyse

 • Kredittstatus

 • Regnskapsanalyse

 • Nøkkeltallsanalyse

 • Revisoranmerkninger

 • Management og Styre CV

HVA SIER KUNDER OM OSS

Våre selgere bruker aldri mye tid på å finne gode kundeobjekter og jobber alltid med 100% oppdaterte arbeidslister!

Hanne -

Salgssjef

Jeg har nå ansatt 3 nye daglig ledere med stor suksess - alle kunne vise til gode historiske resultater i sin Management-CV!

- Ingunn - Rekrutteringsrådgiver

Vi er imponert - nå sender vi ut nyhetsbrev og pressemeldinger elektronisk og får oppdatert egne sosiale medier

automatisk!

Hilde -

PR & kommunikasjon

Vi bruker Alarm, Aksjonær, Regnskapsanalyse, Styrescore og Spesialanalyse funksjonene for å følge norske næringsliv 24/7!

- Philip -

Journalist

Vi fant noen utrolig gode styrekandidater til eget selskap ved å bruke de smarte Styrescore og Styre CV funksjonene!

Geir -

aksjonær og daglig leder

Mine bankrådgivere bruker alltid purehelp PRO spesialanalysene når vi i

en tidlig fase vurderer et potensielt nytt klientforhold!

- Marcus -

Banksjef BM

Vi satser nå sterkt på det svenske markedet –tilgangen til gode lokale kundelister og segmenteringsverktøy

har vært viktig!

Petter -

Markedssjef Norden

Vår økonomiavdeling har brukt PRO tjenesten i mange år nå og brukt analysene aktivt for å redusere kredittap og dårlige kunder!

- Eric - CFO