KREDITTFORSIKRING

Purehelp.no har en samarbeidsavtale med Euler Hermes, verdens største kredittforsikringsselskap. Vi tilbyr kunder og brukere av Purehelp.no kredittforsikringen Simplicity. Kredittforsikringen sikrer bedrifters oppgjør i tilfeller hvor kunder unnlater å betale fakturert beløp. Innsikten til Euler Hermes følger den økonomiske soliditeten til kundene dine, og vi oppdaterer deg slik at du kan ta trygge valg. Dersom du har kunder som blir betalingsudyktige eller havner i langvarig mislighold, vil du få erstatning for varer og tjenester som du har levert.

Få kontroll over morgendagen med Simplicity kredittforsikring. Bruk styrken i Euler Hermes helt unike forretningsinnsikt til å utvikle din forretning!

Ta kontakt så kontakter ansatt fra Euler Hermes deg innen kort tid.

SLIK FUNGERER DET... 

1.

Analyse av kredittverdigheten og den økonomiske stabiliteten til kundene dine

2.

Hver kunde får en grense som er det maksimale beløpet som vi kan erstatte dersom kunden ikke betaler. 

3.

Du handler med kundene dine som du ønsker, uten risiko opptil kredittgrensen. 

4.

Vi holder deg oppdatert på kredittgrensene, da de kan økes eller reduseres når forholdene endrer seg.

5.

Du sjekker kredittverdigheten til potensielle nye kunder. Vi gir deg avtalebekreftelse, eller en forklaring dersom forespørselen avslås. 

6.

Dersom en kunde ikke betaler, gir du Euler Hermes beskjed. De undersøker og gir deg  erstatning for det forsinkede beløpet, hvis vilkårene i retningslinjene har blitt fulgt.