KREDITTFORSIKRING

Purehelp.no har en samarbeidsavtale med Euler Hermes, verdens største kredittforsikringsselskap. Vi tilbyr kunder og brukere av Purehelp.no kredittforsikringen Simplicity. Kredittforsikringen sikrer bedrifters oppgjør i tilfeller hvor kunder unnlater å betale fakturert beløp. Innsikten til Euler Hermes følger den økonomiske soliditeten til kundene dine, og vi oppdaterer deg slik at du kan ta trygge valg. Dersom du har kunder som blir betalingsudyktige eller havner i langvarig mislighold, vil du få erstatning for varer og tjenester som du har levert.

Få kontroll over morgendagen med Simplicity kredittforsikring. Bruk styrken i Euler Hermes helt unike forretningsinnsikt til å utvikle din forretning!

Ta kontakt, så kontakter ansatt fra Euler Hermes deg innen kort tid.

SLIK FUNGERER DET... 

1.

Euler foretar en analyse av kredittverdigheten og den økonomiske stabiliteten til kundene dine

2.

Du får en grense som er det

maksimale beløpet som blir erstattet 

dersom en kunde ikke betaler. 

3.

Du handler med kundene dine som

du ønsker, uten risiko opptil

kredittgrensen. 

4.

Euler holder deg oppdatert på kredittgrensene,

da de kan økes eller reduseres når

forholdene endrer seg.

5.

Du sjekker kredittverdigheten til potensielle

nye kunder. Vi gir deg avtalebekreftelse,

eller en forklaring dersom forespørselen

avslås. 

6.

Dersom en kunde ikke betaler,

gir du Euler beskjed. Mens de undersøker 

får du erstatning for det forsinkede beløpet,

dersom vilkårene i retningslinjene

har blitt fulgt.